Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

kredkowa
6153 5942 500

brak słów po prostu <3
kredkowa
3178 9fb0

cóż, kolejny do kolekcji będzie :) 
Reposted bysabvelqz sabvelqz
kredkowa
2838 cd23 500
Reposted bywhiten0isebarockFienriraMartwa13badmaxx
kredkowa
kredkowa
9646 7a93
Sleepy floppy gets some coffee.
Reposted fromfungi fungi viaretardedanimalbaby retardedanimalbaby
kredkowa
0585 9be9 500
Janusz Korczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viahaszraa haszraa
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viairmelin irmelin
kredkowa
kredkowa
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
kredkowa
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viairmelin irmelin
kredkowa
kredkowa
6434 dc11 500
Reposted fromfelicka felicka viabarock barock
kredkowa
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
kredkowa

July 07 2015

kredkowa
3110 699e 500

perfect!
Reposted byamoniak amoniak
kredkowa
2994 115d 500

yes.
Reposted byacthankinmolotovcupcakedusixsoupankaJapkoadmnsucznikCeluiQuiEstAimemilejoportecreationmolotovcocktailAbbfelkuchenconcarneno-longer-koresummerfreezemirandoonionringsapocalipsecorpskanseidlaczegoniedlaczegoniefinkaechoesfromonetoanother
kredkowa
7482 d740
Reposted fromillidan illidan viairmelin irmelin
kredkowa
Reposted fromkonbeto konbeto viairmelin irmelin
kredkowa
kredkowa
8729 4c37
Reposted fromAgnese Agnese viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl