Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

kredkowa
5390 1152 500

June 29 2017

kredkowa
5768 4fe1 500
Reposted byeglerioninteressiert-mich-nethashmietta-worldteijakoolSkydelancomiendoliricabalulittlemouseeternaljourneyintroweirdslaparisienneDreamInMyPocketbanitkakatiszarkhirarichardthfouEmilieBrontejethraFreXxXteijakoolfischikellarugianiskowoconiecoadremdicointroweirdsasylopathlautenistnieobecnoscJoschIsAGeekkovlSolarionsuppenschluerfermunktaii
kredkowa
5748 7058 500
Mother of heels! :o

June 24 2017

kredkowa
1584 6d03
Reposted fromparkaboy parkaboy viaslimak258 slimak258
kredkowa
8614 006d
kredkowa
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
kredkowa
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazycienaspsuje zycienaspsuje
kredkowa
4813 dbe6 500
Reposted byhashmacounhaszraa
kredkowa
kredkowa
4809 3d16 500

June 17 2017

kredkowa
3571 d46f 500
Reposted fromnazarena nazarena viahaszraa haszraa
kredkowa
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viazycienaspsuje zycienaspsuje

June 16 2017

3773 82e8 500
Reposted fromerithe erithe viairmelin irmelin
kredkowa
7817 ed57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
kredkowa
1439 c629 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahouseofpain houseofpain
kredkowa
1932 bc23 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahouseofpain houseofpain

April 01 2017

kredkowa

found-liquorstore-and-drank-itt:

i hope this woman lives forever

Reposted fromgameofthrones gameofthrones viagreywolf greywolf
kredkowa
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym, zauważamy, jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromlovvie lovvie viairmelin irmelin
kredkowa
1418 a3c9 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
1315 1974 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl