Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

kredkowa
Założenie zupy było jednym z przełomowych wydarzeń w moim życiu.
— irmelin
Reposted fromirmelin irmelin vianiskowo niskowo
kredkowa
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaFarill Farill
8304 a90a
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaFarill Farill
kredkowa
2387 cce4 500
Reposted frompyysia pyysia viaFarill Farill
kredkowa
1076 ed10 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
kredkowa
1645 4ad7 500
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viairmelin irmelin
kredkowa
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
kredkowa
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
kredkowa
Ta siła nieznana ciągnie mnie do ciebie.
— Sarsa Markiewicz - Bronię Się
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
kredkowa
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
kredkowa
8055 90e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabarock barock
kredkowa
5672 1916
Reposted fromnezavisan nezavisan viahorses horses
kredkowa
6945 cd2a 500
kredkowa
1546 d866
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaki-adi ki-adi
kredkowa
6736 12d1
Reposted fromnezavisan nezavisan viahorses horses

March 08 2017

6904 f070 500
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger
kredkowa


Source: art of nature
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
kredkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl