Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2017

0984 14ba 500

thetravelerr:

the dragon of Ljubljana

Reposted fromgoetze goetze viaki-adi ki-adi
kredkowa
Postaram ci się zaufać, bo razem możemy być wyjątkowi, a bez siebie zwyczajni.
— Meredith Grey, sez. IV, odc. 17
Reposted fromsummerkiss summerkiss viairmelin irmelin
kredkowa

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viairmelin irmelin
kredkowa
To tak,  jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
kredkowa
Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.  
— J. Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin

March 29 2017

kredkowa
3223 8526
Reposted fromcalifornia-love california-love viakarambol karambol
kredkowa
Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.
— Thor Heyerdahl
kredkowa
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki..
— Stanisław Lem
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahumane humane
kredkowa
3710 e9e8 500
Reposted fromtichga tichga viajemkartofle jemkartofle
kredkowa
Założenie zupy było jednym z przełomowych wydarzeń w moim życiu.
— irmelin
Reposted fromirmelin irmelin vianiskowo niskowo
kredkowa
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaFarill Farill
8304 a90a
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaFarill Farill
kredkowa
2387 cce4 500
Reposted frompyysia pyysia viaFarill Farill
kredkowa
1076 ed10 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
kredkowa
1645 4ad7 500
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viairmelin irmelin
kredkowa
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
kredkowa
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
kredkowa
Ta siła nieznana ciągnie mnie do ciebie.
— Sarsa Markiewicz - Bronię Się
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl