Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

kredkowa
Reposted frommrrru mrrru
kredkowa
0706 6759
Reposted frommarcelj marcelj
kredkowa
kredkowa
0809 4727
Reposted frominto-black into-black
kredkowa
...tylko dobra rada, by się w życiu nie dać chłostać, nikt nie powiedział, że droga będzie prosta...
— T.K
Reposted frompawelq89 pawelq89
kredkowa
(...) chciałabym być lepsza, ale nigdy nie byłam dla siebie samej takim utrapieniem, by rozpaczliwie szukać jakiejś rozrywki, byle tylko się od siebie odkleić. Nie męczę się ze sobą, nie nudzę i nie chcę od siebie uciec.
— Katarzyna Nosowska w magazynie "FOKUS"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
kredkowa
8150 f2ca
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
kredkowa
3414 6c57
Reposted fromjajebie jajebie viairmelin irmelin
kredkowa
Albert Einstein holding an Albert Einstein puppet, 1931
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin

July 01 2017

kredkowa
5390 1152 500

June 29 2017

kredkowa
5768 4fe1 500
Reposted byniskowoconiecoEmilieBrontejethraFreXxXteijakoolrugiafischikellaadremdicoasylopathintroweirdslautenistnieobecnoscJoschIsAGeekkovlmunkSolarionsuppenschluerfertaiihasheglerioninteressiert-mich-netmietta-worldSkydelanteijakoolcomiendoliricabalueternaljourneylittlemouseintroweirdsDreamInMyPocketlaparisiennebanitkakatiszarkhirarichardthfouSilentForest
kredkowa
5748 7058 500
Mother of heels! :o

June 24 2017

kredkowa
1584 6d03
Reposted fromparkaboy parkaboy viaslimak258 slimak258
kredkowa
8614 006d
kredkowa
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
kredkowa
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazycienaspsuje zycienaspsuje
kredkowa
4813 dbe6 500
Reposted bymacounhashhaszraa
kredkowa
kredkowa
4809 3d16 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl