Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

kredkowa
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahaszraa haszraa
kredkowa
7819 1bb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahaszraa haszraa
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
kredkowa
8423 3f0c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viahaszraa haszraa
kredkowa
0590 4da8
Reposted fromkurenaisuiren kurenaisuiren viahaszraa haszraa
kredkowa
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viahaszraa haszraa
kredkowa
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viahaszraa haszraa
kredkowa
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viahaszraa haszraa
8257 a7ce
Reposted frompheebs pheebs viahaszraa haszraa
kredkowa
Reposted fromFlau Flau viahaszraa haszraa
kredkowa
Reposted fromFlau Flau viahaszraa haszraa

May 06 2018

kredkowa
Reposted fromLane Lane viaki-adi ki-adi
kredkowa
7168 8f89 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaki-adi ki-adi
kredkowa
9242 3d38
Reposted frombookyourtrains bookyourtrains viaki-adi ki-adi
kredkowa
7671 b194 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
kredkowa
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
kredkowa
2582 9292
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
8014 490a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
kredkowa
Skacz- i lecąc w dół, pozwól, by wyrosły Ci skrzydła . 
— Kerstin Gier
Reposted fromheparyna heparyna viairmelin irmelin
0729 bdf1 500
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
kredkowa
3665 a099
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaki-adi ki-adi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...